Ilang Kaluhurane Kaya Baladewa Ilang Gapite

Baladewa ilang gapite tegese wong kang ilang kaluhurane. Sak iki akeh wong pinter kang nemu bejan amarga ora iso njogo prilakune. Ora ana wong kang percoyo maneh amargo ketaton atine. Kabeh kabecikan kang wis dilakoni dianggep warga tindak dursila amarga ilang kaluhurane.

Saat ini banyak tokoh terkenal yang hilang pamornya dan diremehkan oleh masyarakat. Kelompok elite cerdik-pandai itu pada awalnya dihormati, namun akhirnya dicaci karena tidak amanah mengemban tanggungjawab. Kondisi seperti ini dalam bahasa Jawa disebut Baladewa Ilang Gapite, orang yang hilang keluhurannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *