Guru Wicaksana Sanggup Ngomong Kanthi Bener

Tindak, tutur lan pidhato minangka ukuran pambiji tumrap kapribadhene wong. Salah sawijining kewajiban guru yaiku njaga pidhato lan pidhato. Coba aja nganti siswa ngrekam saka lambe kajaba sing apik. Mula, ora pantes yen guru ujar nglanggar. Elinga yen tumindake guru kudu bisa dicerna lan ditiru dening saben siswa. Tuladha micara guru minangka faktor penting ing… Lanjutkan membaca Guru Wicaksana Sanggup Ngomong Kanthi Bener

Webinar Sosialisasi Pemanfaatan Rumah Belajar untuk Guru SD di Kabupaten Jombang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mengadakan webinar untuk guru-guru Sekolah Dasar (SD) pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 hari ini. Webinar hari ini merupakan salah satu bagian dari seri pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Jombang di masa pandemi.