Ing sawijining wilayah ing propinsi Nusa Tenggara Timur mbiyen ana bojo lan garwane akeh. Cacahing bocah iku patbelas. Ana wong lanang pitu lan wadon pitu. Kabeh padha ditresnani kulawarga. Bojo lan bojomu duwe kebon gedhe ing pulau Timor lan saka kebon kasebut bisa urip. Bocah-bocahe ganti ganti ngrewangi wong tuwane makarya ing kebon.

Salah siji putra pitu sing dijenengi Suri Ikun. Suri Ikun pancen bocah sing apikan. Suri Ikun tumindak jujur, seneng nulungi wong liya, lan mesthi setya marang wong tuwa kalorone. Suri Ikun uga asring nulungi adhine wadon pitu kerja ing pawon.

Amarga kualitas sing apik, Suri Ikun ditresnani wong tuwa kalorone. Malah, sedulur wadon pitu kasebut uga tresna banget karo Suri Ikun. Beda karo Suri Ikun, enem adhine lanang males lan isin. Nenem kasebut arang nulungi wong tuwa ing kebon. Dheweke bakal pengin nulungi yen diganjar banget. Enem sedulur luwih seneng dolanan, turu lan mangan kanthi rakus.

Nganti sawijining dina, klompok babi liar teka nyerang kebon bojo lan garwane. Serangan babi hutan liar nyebabake panen gagal lan akeh panen sing rusak. Sayuran sing siyap panen diidak-idak karo babi hutan. Godhonge wis ora katon seger maneh amarga wis pisah karo wite. Kanthi cepet, anané klompok babi liar nyebabake bencana kanggo kulawarga Suri Ikun.

Wong tani lan bojone tilik ing kebone sedhih lan bingung. Yen panen terus gagal, kepiye carane bisa menehi anak akeh. Suri Ikun ora pundung. Dheweke menehi saran marang bapake supaya nandur sayuran maneh ing kebon jembar. Suri Ikun uga menehi saran marang kabeh bocah lanang supaya genti njaga kebon saben wengi. Bapak kasebut seneng karo ide kasebut. Bapak kasebut bangga yen Suri Ikun kepengin kerja keras kanggo kepentingan kulawarga.

Rama nganggep bocah lanang pitu kasebut cukup kanggo muter-muter kebone seminggu pisan. Nanging bocah lanang enem mau ora seneng karo keputusan bapakne. Dheweke malah nesu lan nesu amarga ana tugas sing angel banget. Pokoke padha kesed lan ora isin, bocah enem kasebut mesthi golek cara kanggo uwal saka tugas kebon. Dheweke ora pengin kerja keras kanggo nyengkuyung kulawarga. Nanging kepiye maneh, ide kasebut kudu diterapake kanggo slamet kabeh kulawarga.

Pungkasane, seneng utawa ora, bocah lanang pitu kasebut kudu melu-jaga njaga kebone bapake. Amarga rumangsa wedi karo babi hutan, enem sadulur kasebut nggawe strategi supaya Suri Ikun mesthi njaga kebon bapake. Wong enem mau wiwit negosiasi. Ora let suwe, dheweke wis setuju kanggo ngalahake Suri Ikun.

“Suri Ikun, sampeyan ngerti yen aku ora trampil memanah. Dadi, bengi iki luwih becik yen sampeyan mung njaga kebon kita,” jarene adhine.

Tanpa mikir yen dheweke wis diapusi, Suri Ikun nuruti kekarepane kakange. Dina-dina, enem adhine sing isih tuwa terus ngusulake alesan sing padha supaya ora kewajiban nglindhungi kebon. Pungkasane, Suri lkun sing kudu njaga kebon saben wengi. Suri Ikun uga nindakake tugas sedulure kanthi tulus lan tanpa rasa curiga.

Nganti sawijining dina, Suri Ikun bisa nembak babi hutan sing arep ngrusak kebone. Dheweke nggawa mangsane mulih. Suri Ikun ngarep-arep supaya daging babi bisa dimasak lan dipangan bebarengan. Kepiye licik nenem kakange, dheweke mbagi daging babi babi kanggo dheweke, dene Suri Ikun mung kari endhas.

“Aku ora seneng mangan daging babi hutan. Sampeyan bisa mangan kabeh bageanku,” ujare Suri Ikun amarga kalah.

Enem sedulur lanang mau mung ngguyu weruh adhine sing ora duwe apa-apa. Suri Ikun, sing apikan lan nulungi, ditresnani wong tuwane. Kahanan kasebut nuwuhake rasa cemburu ing atine sedulur lanang enem sing lanang. Dheweke ngrencanakake niat jahat kanggo nyingkirake Suri Ikun.

Salah sawijining sedulure mbujuk Suri Ikun supaya mburu ing alas. Dheweke pengin nglarani Suri Ikun kanthi menehi Suri Ikun menyang memedi alas ing pinggiran desa sing seneng mangan manungsa. Tanpa curiga sithik, Suri Ikun ngrampungake undhangan saka enem seduluré. Wong pitu mau banjur moro ing alas wiwit awan nganti sore.

Wis surup sore, sedulur pitu isih nerusake perjalanan menyang alas angker. Banjur ing dalan sing muter, Suri Ikun meneng-menengan ditinggal karo sedulur lanang enem ing alas. Suri Ikun ora ngerti yen dheweke mlaku dhewe ing alas. Nanging ora suwe. Nalika noleh, dheweke nembe ngerti kapan sampeyan nalika semana dheweke mung ana ing alas. Dheweke njerit njaluk sedulure.

“Kakang ….. cak …! Ana ngendi?” bengok Suri Ikun ing tengah alas sing peteng.

Suwe-suwe, Suri Ikun terus nyoba golek dununge sedulur-sedulure. Dheweke ora ngerti dalane mulih. Dheweke terus mlaku ing alas. Dheweke terus nyeluk adhine.

Saben Suri Ikun mbengok njaluk jeneng sedulure, memedi alas mesthi njawab dheweke supaya Suri Ikun kesasar ing alas.

“Dhik! Endi sampeyan? ” ujare Suri Ikun banter.

“Aku mrene. Ing ngarepmu, “wangsulan memedi alas nuladha swarane adhine.

Lan sapanunggalane. Memedi alas mesthi ngungkuli Suri Ikun. Amarga ora ngerti dalane mulih, mula memedi hantu bisa nyekel dheweke. Hap! Kanthi siji dijupuk, awake Suri Ikun ora bisa ditindakake dening memedi alas. Nanging amarga awake Suri Ikun sing lancip, cilik, lan balung, mula memedi alas nglarang dheweke mangan Suri Ikun.

Memedi alas banjur ndhelikake Suri Ikun ing guwa. Suri Ikun mesthi dipangan karo memedi alas. Hantu alas ngarep-arep awake Suri Ikun dadi lemu lan gedhe dadi enak dipangan. Suri Ikun entuk cukup panganan lan ngombe sajrone nginep ing guwa kasebut.

Ing sawijining dina Suri Ikun lagi sibuk lungguh ing guwa, dumadakan ana manuk cilik loro teka ing pangkone Suri Ikun. Burung cilik loro mau katon sedhih lan seda banget. Burung cilik loro katon sedhih amarga kepepet ing guwa peteng tanpa cahya. Manuk loro mau katon lemes amarga kepepet banget ing guwa kasebut. Sikile manuk katon cilaka. Suri Ikun menehi panganan pari-parian.

Suri Ikun nambani manuk cilik loro mau kanthi trenyuh. Dheweke ngrawat manuk cilik loro mau nganti sehat lan mari saka larane. Saben dina manuk kasebut dipangan. Dina-dina kliwat. Manuk loro mau sansaya sehat. Nalika manuk loro kasebut ditambani banjur dadi manuk gedhe lan kuwat, manuk loro kasebut bali menyang Suri Ikun.

“Sampeyan kudu dadi manungsa sing apik. Lan sampeyan mesthi kepengin metu saka guwa iki,” ujare salah sawijining manuk mbukak pacelathon.

“Leres. Aku arep metu saka kene, “wangsulane Suri Ikun.

“Ayo, sampeyan ngajak sampeyan menyang papan sing apik banget,” ujare manuk nomer loro.

“Ana ngendi papane?” takone Suri Ikun.

“Tututi wae!” ujare salah sawijining manuk.

Suri Ikun nggatekake lingkungane. Sawise dikonfirmasi manawa ora ana memedi alas sing ndeleng dheweke, dheweke banjur metu saka guwa ing tengah alas. Manuk loro mau nggawa Suri Ikun metu saka alas. Salah sawijining manuk mabur endhek ing sandhinge Suri Ikun.

“Mundur!” ujare manuk.

Suri Ikun nuruti prentahe manuk kasebut. Pungkasane, dheweke bebas saka genggeman memedi alas sing pengin ngonsumsi dheweke. Kaloro manuk nggawa Suri Ikun mabur liwat bukit lan samodra. Tampilan saka ndhuwur katon apik banget. Suri Ikun seneng yen diajak mabur manuk kasebut.

Sawise mabur sawetara suwe ing udhara, manuk loro mau nggawa Suri Ikun lan mlebu ing istana sing asri banget lan megah.

“Amarga sampeyan duwe ati sing luhur, kita bakal menehi kraton lan isine kanggo sampeyan,” ujare manuk kasebut.

Seneng banget Suri Ikun entuk hadiah kasebut. Amarga dheweke ora mung entuk istana sing megah lan apik banget, nanging uga entuk permaisuri sing apik lan pengawal sing wani. Wong-wong ing negara kasebut grapyak banget lan apikan. Salajengipun, Suri Ikun memimpin negara kanthi adil lan wicaksana. Ora lali, dheweke uga nggoleki papan dununge wong tuwane lan sedulure sedulur supaya diajak manggon ing istana.

Amanat crita iki yaiku kabecikan lan kejujuran bakal mbantu nalika ngadhepi masalah. Kabecikan Suri Ikun sing ditindakake kanthi tulus lan tulus bisa ngalahake ati loro manuk kanggo nggawa dheweke menyang papan sing luwih apik tinimbang papan dununge.