Ushul Fiqh: Nahi Atas Beberapa Pilihan Larangan

Ride with the sun - creative artwork doodle art by Roger Duvoisin
Ride with the sun – creative artwork doodle art by Roger Duvoisin

Jika amar kadang ditujukan atas sesuatu dari beberapa pilihan, nahi pun kadang ditujukan terhadap sesuatu dari beberapa pilihan. Apakah nahi itu hanya ditujukan untuk salah satu dari beberapa pilihan (alternatif) itu atau berlaku untuk selamanya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lanjutkan membaca “Ushul Fiqh: Nahi Atas Beberapa Pilihan Larangan”

Ushul Fiqh: Amar Untuk Tuntutan Yang Harus Dipenuhi Berulangkali

Artikel Ushul Fiqh - Penggalian Hukum Islam dari Dalil-dalil
Artikel Ushul Fiqh – Penggalian Hukum Islam dari Dalil-dalil

Lafaz amar menuntut seseorang yang dikenai amar untuk melakukan suatu perbuatan yang disebutkan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa bentuk lafaz amar yang menuntut seseorang melakukan suatu perbuatan yang harus dilakukan berulang untuk sepanjang waktu tanpa batas. Umpamanya firman Allah menyuruh shalat, dalam surat al-Baqarah (2): 43: Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Lanjutkan membaca “Ushul Fiqh: Amar Untuk Tuntutan Yang Harus Dipenuhi Berulangkali”