Jinise Ketrampilan Saben Bocah Sekolah

Kepiye kabare, kanca guru ing Jombang? Guru sekolah sing kaping pisanan ana ing ngarep kelas bisa uga sadhar yen saka akeh siswa sing diadhepi, pranyata duwe macem-macem ciri fisik, pola kerja, cara tumindak, cara ngomong, cara komunikasi, kemampuan kanggo nindakake tugas, ngrampungake masalah lan liya-liyane. Malah sampeyan sing wis pirang-pirang taun mulang asring uga kasep… Lanjutkan membaca Jinise Ketrampilan Saben Bocah Sekolah

Dadi Guru Ora Oleh Sambat

Masyarakat Indonesia mengeti Dina Guru Nasional saben 25 November. Pengetan Dina Guru Nasional uga dianakake ing lembaga pendhidhikan ing Indonesia. Maneka warna pahargyan Hari Guru Nasional ditindakake ing sekolah, sekolah swasta lan swasta. Umume, dheweke nganakake upacara kanggo mengeti dina guru nasional.

Apa Oleh Yen Guru Kekancan Raket Karo Muride?

Salah sawijining pitakon dhasar sing asring ditakoni kanca guru yaiku babagan rakete guru karo siswa. Apa guru bisa kekancan apik karo siswa? Pertimbangan saka rakete guru marang siswa bisa didhasarake kesetaraan gender. Guru wanita kudu cedhak karo siswa wanita. Kosok baline, guru lanang uga kudu cedhak karo siswa lanang. Cedhak iki bisa nggawe kapercayan bebarengan… Lanjutkan membaca Apa Oleh Yen Guru Kekancan Raket Karo Muride?