Tag: artikel bahasa jawa tentang pendidikan

 • Dolan Menyang Wisata Pacet ing Alas Mojokerto

  Kepiye kabare, kanca-kanca blogger, Jombang? Blog Rasa Jombang saiki ngulas objek wisata sing dununge cedhak karo Kutha Jombang, yaiku papan wisata alam ing Mojokerto. Kutha Mojokerto minangka salah sawijining pusat panyebaran pariwisata sejarah lan budaya ing provinsi Jawa Wetan.

 • Munggah Pucuk Kekep ing Gunung Anjasmoro Wonosalam

  Menek menyang ndhuwur Kekep. Dhuwur banget … Sugeng enjing kabeh kanca! Kepiye sampeyan dadi kanca komunitas blogger Jombang saiki? Muga-muga sampeyan seneng banget nindakake kegiyatan sajrone pandemi iki. Sanajan kita kabeh ora ngerti kapan pandemi iki bakal rampung, kita kudu tetep kerja keras. Supaya sampeyan ora stres, coba plancongan menyang obyek wisata alam ing Kabupaten…

 • Ngenali Jinis Alangan Bocah Sekolah Jaman Sakiki

  Proses sinau bisa ditindakake kanthi pambiyantu sapa wae. Guru dudu siji-sijine wong sing ana ing lapangan sing menehi pituduh lan pengaruhe katrampilan siswa. Guru kasebut mung minangka salah sawijining faktor sing pengaruhe kepribadian siswa, ujare Muhammad Abdullah Ad-Duweisy ing buku ‘Dadi Guru sing Sukses lan Pengaruh’. Buku motivasi pendhidhikan iki diterbitake dening perpustakaan Elba ing…

 • Jinise Ketrampilan Saben Bocah Sekolah

  Kepiye kabare, kanca guru ing Jombang? Guru sekolah sing kaping pisanan ana ing ngarep kelas bisa uga sadhar yen saka akeh siswa sing diadhepi, pranyata duwe macem-macem ciri fisik, pola kerja, cara tumindak, cara ngomong, cara komunikasi, kemampuan kanggo nindakake tugas, ngrampungake masalah lan liya-liyane. Malah sampeyan sing wis pirang-pirang taun mulang asring uga kasep…

 • Dadi Guru Ora Oleh Sambat

  Masyarakat Indonesia mengeti Dina Guru Nasional saben 25 November. Pengetan Dina Guru Nasional uga dianakake ing lembaga pendhidhikan ing Indonesia. Maneka warna pahargyan Hari Guru Nasional ditindakake ing sekolah, sekolah swasta lan swasta. Umume, dheweke nganakake upacara kanggo mengeti dina guru nasional.

 • Apa Oleh Yen Guru Kekancan Raket Karo Muride?

  Salah sawijining pitakon dhasar sing asring ditakoni kanca guru yaiku babagan rakete guru karo siswa. Apa guru bisa kekancan apik karo siswa? Pertimbangan saka rakete guru marang siswa bisa didhasarake kesetaraan gender. Guru wanita kudu cedhak karo siswa wanita. Kosok baline, guru lanang uga kudu cedhak karo siswa lanang. Cedhak iki bisa nggawe kapercayan bebarengan…