Makna Sila-sila Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi
Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi

Apakah makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia? Apa saja karakteristik Pancasila yang mampu membedakan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia? Karakteristik ideologi Pancasila adalah ciri khas yang dimiliki oleh bangsa atau negara Indonesia yang membedakan dengan ideologi-ideologi bangsa atau negara lain. Adapun karakteristik ideologi pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Lanjutkan membaca “Makna Sila-sila Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”