Ayat Al-Quran Yang Menerangkan Syetan Berdosa dan Durhaka Kepada Allah SWT

Marilah kita melihat kedudukan iblis atau syetan dan nasib yang diterimanya akibat dari dosanya. Dahulunya, iblis merupakan satu makhluk yang taat kepada Allah dan mendapat kedudukan yang baik pada sisi-Nya, serta ia termasuk dalam golongan jin. Kemudia ia berlaku durhaka dan ingkar kepada Allah SWT.