Belajar Bertanggungjawab Terhadap Dalam Hidup

bertanggungjawab
bertanggungjawab

Tanggungjawab merupakan kunci dari setiap permasalahan. Tanggungjawab merupakan daya pendorong yang tidak memungkinkan Anda untuk beristirahat sebelum Anda mencapai tujuan-tujuan Anda.

Nampaknya, belajar bertanggungjawab ibarat sebuah ramuan bahan yang sering dilupakan dalam penyusunan ramuan-ramuan yang jumlahnya sedemikian banyak. Menurut pendapat Jack Collis, hal ini ada kaitannya dengan mutu kehidupan zaman sekarang. Sepertinya terdapat kekacauan yang terus menerus dalam berusaha menyatukan konsep-konsep mutu kehidupan dengan pencarian dan pencapaian tujuan-tujuan. Seringkali nampaknya pencapaian tujuan kalah dengan mutu kehidupan. Continue reading Belajar Bertanggungjawab Terhadap Dalam Hidup