Prosesi Upacara Adat Tingkepan Untuk Wanita Hamil Tujuh Bulan di Jawa Timur

Tradisi Jawa Menghitung Hari Baik Berdasarkan Weton Seseorang
Tradisi Jawa Menghitung Hari Baik Berdasarkan Weton Seseorang

Upacara adat tingkepan juga disebut sebagai upacara adat mitoni. Kegiatan ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di Pulau Jawa. Upacara adat tingkepan adalah upacara menyambut kelahiran bayi dari dalam kandungan seorang wanita yang sedang hamil untuk pertama kali. Upacara adat mitoni ini dilaksanakan pada saat janin berusia 7 bulan dalam perut ibu dan pada kehamilan pertama. Kehamilan kedua, ketiga dan seterusnya tidak perlu diadakan tingkepan, tapi cukup bancakan biasa. Acara tingkepan kerap menghasilkan keramaian massa. Ada kalanya keluarga yang mempunyai hajat tingkepan nanggap hiburan rakyat, misalnya kuda lumping, patrol modern maupun pagelaran wayang kulit. Bentuk woro-woro tingkepan yang umum berlaku di masyarakat desa adalah dengan mengundang pengajian dan khotmil Quran. Lanjutkan membaca “Prosesi Upacara Adat Tingkepan Untuk Wanita Hamil Tujuh Bulan di Jawa Timur”