Bancakan Grahono Kaping Pindho

Kuliner Nasi Ayam Geprek dan Lalapan Sambel Pencit Khas Jombang
Kuliner Nasi Ayam Geprek dan Lalapan Sambel Pencit Khas Jombang

Dina iki aku bungah banget. Dina sing dienteni pungkasane teka. Sore iki dianakake acara kanggo grahana mbulan. Iki minangka salah sawijining tradhisi khas masarakat Jawa. Agama Islam ora mulangake bancakan grahana, nanging Islam ngajak para pandhereke supaya seneng sedhekah. Bancakan Grahana minangka dadi kegiyatan tradisional sing uga ngemot nilai-nilai agama Islam ing omah penulis.

Aku wis siyap-siyap melu Bancakan Grahana wiwit sawetara dina kepungkur. Ibu lan ibu mertua uga melu nyiapake acara iki kanthi tuku barang blanja kanggo suguhan nalika grahana. Rame tenan wiwit awan iki. Ibu lan garwaku wis nyiyapake papan kanggo acara lan panganan kanggo disuguhake para tamu. Iwak klotok, iwak teri, tahu, tempe, sambel tomat, timun, godhong kemangi, lan sayuran liyane wis disiapake.

Undhangan wiwit disampekake sawise nindakake sholat maghrib ing mesjid. Para undangan kuwi saka sedulur cedhak lan tangga teparo ing omah. Dulur-dulur kang raket teka kanthi undhangan lisan. Sawetara sedulur wis ngerti babagan rencana Bancakan Grahono Mbulan liwat informasi Grup WhatsApp. Dheweke uga katon kepengin banget ngetutake pangembangan acara iki. Warungku ditutup. Aku wiwit ndonga bareng.

Donga bebarengan diisi kanthi maca surat al-fatihah banjur diterusake maca surat al-insyirah, al-ikhlas, al-falaq, lan an-naas. Para sedulur katon seneng. Iki minangka grahana kaping pindho nalika meteng garwaku. Aku isih kelingan wulan kepungkur uga ana grahana wulan. Nanging, acara kenduren grahana sore mau luwih rame tinimbang acara grahana pungkasan. Mangsa ketiga ini paring hawa sing isis sawise nindakake sholat maghrib. Klasa wis dibeber nang latar ngarep omah kanggo lungguh lesehan.

Apa mupangate nyata nalika nindakake grahana kanggo wanita hamil? Ora ana mupangat langsung. Nanging, minangka dadi arek mudha sing peduli karo nglestarekake tradhisi lan kearifan lokal, aku kudu ngetrapake kabiasaan iki. Aku ora nggatekake mitos sing tuwuh ing masarakat manawa grahana wulan duwe hubungan sing raket karo bayi sing lair cacat. Aku luwih percaya marang rancangane Gusti Allah yen kabeh bocah sing lahir ing jagad iki digawe kanthi cara sing paling apik.

Keuntungan ora langsung saka ngetrapake Bancakan Grahana Wulan minangka dadi cara kanggo nggabungake kulawarga. Iki minangka kesempatan kanggo aku kenal karo anggota kulawarga ing kene. Nenem wulan iki dadi wektu sing angel amarga aku urip ing kulawarga anyar sing duwe kabiasaan anyar. Apa wae asil saka bancakan grahana iki, aku mesthi ngucapke matur nuwun kanthi akeh marang Gusti sing gawe urip iki. Gusti Allah duwe cara dhewe-dhewe kanggo ngatur urip umat kanthi wicaksana. Tugase menungsa mung kudu nglakoni apa sing wis didhawuhake Gusti dan ngedohi apa sing dilarang.

Bagikan tulisan ini:

Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!