Biografi Ki Hajar Dewantara

Hari Pertama Masuk Sekolah dengan Penghargaan Siswa Teladan Program Ramadhan Muatan Lokal Keagamaan di SDN Latsari Kec Mojowarno Kab Jombang
Hari Pertama Masuk Sekolah dengan Penghargaan Siswa Teladan Program Ramadhan Muatan Lokal Keagamaan di SDN Latsari Kec Mojowarno Kab Jombang

Ki Hajar Dewantara miyos ing Ngayogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Lair kanthi asma Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Dheweke asale saka kulawarga istana Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, nalika umure 40 taun miturut cacahe Taun Caka, ganti jeneng dadi Ki Hadjar Dewantara.

Wiwit kuwi, dheweke ora nggunakake peerage maneh ing ngarep jenenge. Iki dimaksudake supaya dheweke bisa bebas nyedhaki masarakat, kanthi fisik lan mental. Bapakipun asma G.P.H. Surjaningrat putrane Kanjeng Hadipati Harjo Surjo Sasraningrat sing nyekel gelar III Sri Paku Alam. Ibune minangka putri keraton Yogyakarta, sing luwih dikenal minangka ahli warise Kadilangu, keturunan langsung saka Kali Kalijogo.

Ki Hadjar Dewantara pisanan mlebu ing Europeesche Lagere School. Sawise lulus saka Europeesche Lagere School, Ki Hadjar nerusake sekolah ing STOVIA, sing tegese Sekolah Tot Opleiding Van Indische Arsten. Ki Hadjar durung rampung sinau ing STOVIA.

Ki Hajar uga melu pendidikan sekolah guru sing diarani Lagere Onderwijs, nganti bisa nggayuh ijazah (Irna H.N., Hadi Soewito, 1985: 16). Bebarengan karo Tjipto Mangunkusumo ing wiwitan Juli 1913 mbentuk “Komite tot Herdenking van Nederlandsch Honderdjarige Vrijheid” (panitia ulang taun kemerdekaan Walanda kaping 100) sing ing basa Indonesia disingkat “Komisi Bumi Putra”.

Panitia kasebut dimaksudake ngeculake atine masarakat, mrotes prayaan kamardikan Walanda amarga masarakat Indonesia kepeksa nglumpukake dhuwit nganti tekan wilayah sing adoh. Amarga akeh banget protes ing artikel lan tulisan ing brosur, telung pimpinan Partai Indische (trivirat) dicekel lan ditahan.

Ing wektu sing cendhak banget, tanggal 18 Agustus 1913 diterbitake surat saka walikota kanggo telung pimpinan kasebut. Katelune dihukum pembuangan; Soewardi dhateng Bangka, Tjipto Mangunkusumo dhateng Banda Neira, lan Douwes Dekker dhateng Kupang Wetan. Keputusan kasebut diiringi karo katetepan manawa dheweke bebas ninggalake koloni Walanda.

Katelu pengin ngganti ukara internment kanthi ukara pambasmi, lan milih Walanda dadi papan pengasingan. Nalika ing Walanda, perhatian Soewardi Soejaningrat ditarik menyang masalah pendhidhikan lan piwulang saliyane karo bidang sosial politik.

Dheweke nambah kawruh ing babagan pendidikan lan ing taun 1915 entuk Sertifikat Guru. Dheweke wiwit ngakoni tokoh gedhe ing bidang pendhidhikan, antara liya; J.J. Rousseau, Dr. Frobel, Dr. Montessori, Rabindranath Tagore, John Dewey, lan Kerschensteiner. Frobel, ahli pendidikan Jerman sing kondhang, pangadeg “TK”. Sarjana wanita Montessori saka pendiri Italia “Casa dei Bambini”. Rabindranath Tagore, pujangga misuwur saka India, pangadeg sekolah “Santi Niketan”.

Pengalaman Ki Hadjar Dewantara lan kanca-kancane ing bidang perjuangan politik, liwat macem-macem alangan, penjara lan pengasingan kanthi kabeh asile, nuwuhake pamikiran anyar kanggo nyemak dalan lan dalan tumuju kamardikan Indonesia (Muchammad Tauchid, 1963: 29). .

Ki Hadjar Dewantara, sing terus gelut tanpa gelisah ngadhepi macem-macem masalah, pranyata nggatekake pendhidhikan karakter bangsa kasebut. Ki Hajar Dewantara minangka Bapak Pendidikan Nasional. Ulang tahun 2 Mei ditunjuk dadi Dina Pendidikan Nasional. Iku amarga dheweke minangka tokoh sing tanpa jasa kanggo mbebasake Indonesia.

Pengabdiane kanggo bangsane gedhe banget. Dheweke asring nindakake akeh karya sing nggawe Indonesia bangga. Kanthi kepinteran, kawicaksanan, ketekunan lan keberanian kanggo mbebasake hak-hak wong liya lan bangsane nglawan penjajah. ELS iku sekolah dasar ing Eropa, Walanda sing lulus saka Ki Hajar Dewantara. Banjur nerusake menyang STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), nanging ora rampung amarga lara.

Banjur dheweke kerja dadi panulis lan wartawan ing sawetara koran, antara liya, Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Indies, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, lan Poesara. Ing jamane, dheweke diklasifikasikake dadi panulis sing bisa dipercaya. Tulisane komunikatif lan landhep kanthi semangat anti-kolonial. Dheweke duwe akeh karya.

Maneka cara ditindakake KHD kanggo memperjuangake kamardikan pendhidhikan Indonesia. Salah sijine kanthi kerep ngganti jenenge dhewe. Bab menika gadhah ancas kangge nedahaken ewahing sikep anggenipun nindakaken pendhidhikan, inggih menika saking satria pinandita dados pinandita satria, inggih menika saking para pahlawan ingkang dados guru spiritual ingkang nggadhahi roh satriya, ingkang nyiapaken piyambak saha siswa kangge njagi bangsa lan negara.

Ora kasil ngrampungake pendhidhikan ing STOVIA, ora nggawe Ki Hajar Dewantara vakum, dheweke wiwit nulis ing sawetara koran minangka wartawan enom.

Bagikan tulisan ini:
Diterbitkan
Dikategorikan dalam Basa Jawa

Oleh Agus Siswoyo

Teacher in real life, story teller and Indonesian blogger.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!