Tag: biografi ibnul muqaffa

  • Biografi Ibnul Muqaffa, Penterjemah Hikayat Kalilah dan Dimnah

    Sangat erat pertalian buah pikiran seseorang dengan keadaan hidupnya. Oleh sebab itu sebelum membaca suatu karangan, baik dipelajari riwayat hidup pengarangnya lebih dulu. Ibnul Muqaffa adalah penterjemah cerita Hikayat Kalilah dan Dimnah. Ia lahir dan besar dalam masa penuh keributan dan huru-hara pada abad yang pertama sejak Nabi Muhammad SAW hijrah.