Mister Landa, Cerita Pendek Bahasa Jawa Tentang Persahabatan Anak

Cerita Pendek Bahasa Jawa Tentang Persahabatan Anak – “Hai, Friend,” mangkono uluk salame Bagas saben ketemu kanca-kancane. Adate Bagas kuwi wis diapali kanca-kancane. Pancen, Bagas yen mbasakake kancane nganggo basa Inggris friend.

Memedi Pocong, Cerita Pendek Bahasa Jawa Tentang Hantu

Cerita Pendek Bahasa Jawa Tentang Hantu – Teng teng teng jam gandhul sing ana ing kamar tengah wus muni ping pitu, tandhane wus jam pitu bengi. Bapal lan Ibu sampun cepak-cepak arep tindak resepsi. “Agam, ndang dirampungake PR-mu banjur turu, ya,” weling Ibu kanggo Agam. “Siap, Kumendhan!” wangsulane Agam niru pak polisi yei njawab perintahe… Lanjutkan membaca Memedi Pocong, Cerita Pendek Bahasa Jawa Tentang Hantu

Artis Kampung, Sebuah Cerpen dari Kumpulan Cerita Anak Basa Jawa

Kumpulan Cerita Anak Basa Jawa – Wus sewulan iki kulawargaku pindhah ing Perumahan Griya Asri. Kaya perumahan-perumahan liyane, omah-omah akeh sing padha bentuke lan wit-witan sing ditandur ing pinggir dalan durung gedhe. Dadi, yen awan isih krasa panas.