Udan Deres, Contoh Cerita Singkat Bahasa Jawa

Contoh Cerita Singkat Bahasa Jawa – Wiwit esuk nganti awan srengenge ora ketok amarga kaling-kalingan mendung ireng sing sumubar rata ing langit. Hawa krasa adem amarga angin nggawa uaping banyu. Aku klisikan lungguh ing ruang tamu. Sedilit-sedilit ngulati njaba nganti ora nggagas yen Ibu wis ngadeg ing jejerku.

Tuku Sepedha Anyar, Cerpen Basa Jawa Tentang Pendidikan Budi Pekerti

Cerpen Basa Jawa Tentang Pendidikan Budi Pekerti – Sore kang endah, langit katon biru resik. Sumunare srengenge wis ora panas maneh, ngeneki wit-witan ndadekake ayang-ayang wit katon dawa. Mendah endahe! Sore iki kabeh katon nyenengake.

Oleh-oleh Saka Luar Negri, Contoh Cerpen Basa Jawa Tentang Pendidikan Keluarga

Contoh Cerpen Basa Jawa Tentang Pendidikan Keluarga – Minggu esuk iki Dito ora kaya biasane. Dito katon wira-wiri ana ngarep omah. Dito katon kwatir, kamangka biasane dina Minggu esuk ngene iki Dito dolan karo kanca-kancane numpak pit biru kasenengane, mubeng-mubeng kompleks perumahan utawa dolan ing taman kutha.

error: Content is protected !!