Motivasi Kehidupan Islami Dari Mempelajari Al-Qur’an

Kitab suci Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim di seluruh dunia. Al-Quran sebagai rahmatan lil ‘alamin berfungsi sebagai rahmat dan membawa petunjuk bagi setiap tindakan manusia di dunia. Motivasi kehidupan Islami bersumber dari Al-Quran dengan niat menjalankan kebaikan untuk beribadah kepada Alah dan demi kemaslahatan umat.

error: Content is protected !!