Kisah Legenda Cinde Laras, Dewi Limaran dan Dewi Totokkerot dari Kerajaan Jenggala Jawa Timur

Hikayat Raja Arief Imam by Hidayat Said - Gambar ilustrasi orang tua menasehati cucunya agar selalu berhati-hati dalam melangkah
Hikayat Raja Arief Imam by Hidayat Said – Gambar ilustrasi orang tua menasehati cucunya agar selalu berhati-hati dalam melangkah

Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Jenggala dan terletak di Jawa Timur. Disana terjadi kisah legenda Cinde Larasa. Bersama blog The Jombang Taste Anda kami ajak menyimak cerita rakyat dari Jawa Timur. Putra mahkota kerajaan Jenggala bernama Raden Putra. Ia mempunyai dua orang istri, ialah Retna Cindaga dan Dewi Limaran. Retna Cindaga berwatak buruk, sedang Dewi Limaran adalah seorang wanita yang berbudi luhur. Karena wataknya yang buruk itu, Retna Cindaga mendapat sebutan Dewi Totokkerot. Continue reading “Kisah Legenda Cinde Laras, Dewi Limaran dan Dewi Totokkerot dari Kerajaan Jenggala Jawa Timur”

Legenda Prabu Ajisaka dari Kerajaan Medang Kamulan dan Asal Mula Terciptanya Huruf Jawa

Kesenian tradisional Jombang
Kesenian tradisional Jombang

Manusia berilmu dan beriman selalu berusaha mengamalkan kepandaiannya untuk membantu masyarakat. Bersama blog The Jombang Taste ini Anda penulis ajak mengikuti cerita legenda asal-usul penciptaan huruf Jawa. Hampir dua ribu tahun yang lalu di Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan itu diperintah oleh Prabu Dewatacengkar, seorang raja yang amat lalim. Kebiasaan raja yang sangat mengerikan ialah Prabu Dewatacengkar suka memakan daging manusia. Continue reading “Legenda Prabu Ajisaka dari Kerajaan Medang Kamulan dan Asal Mula Terciptanya Huruf Jawa”

Cerita Rakyat Jawa Timur Legenda Bondhan Kejawan Keturunan Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit

Gambar Ilustrasi Hikayat Raja Arief Imam by Hidayat Said
Gambar Ilustrasi Hikayat Raja Arief Imam by Hidayat Said

Indonesia pada masa lampau merupakan wilayah yang luas dan terdiri dari puluhan kerajaan. Kehidupan keluarga kerajaan mempunyai pesan moral yang baik untuk direnungkan. Bersama blog The Jombang Taste, penulis mengajak Anda mengikuti cerita legenda Bondhan Kejawan dari Provinsi Jawa Timur. Di wilayah Jawa Timur terdapat kerajaan-kerajaan yang berkembang menjadi pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. Salah satu kerajaan terbesar di Jawa Timur adalah Kerajaan Majapahit. Continue reading “Cerita Rakyat Jawa Timur Legenda Bondhan Kejawan Keturunan Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit”