Ushul Fiqh: Tuntutan Amar Mutlak Atas Kesegeraan Pelaksanaan

The next big thing, Halal to grow by $2.47 trillion by 2018 DinarStandard (DS), a growth strategy research and advisory firm specializing in the global Islamic economies
The next big thing, Halal to grow by $2.47 trillion by 2018 DinarStandard (DS), a growth strategy research and advisory firm specializing in the global Islamic economies

Setiap lafaz amar yang pelaksanaannya .dihubungkan kepada suatu waktu yang ditentukan dan kesempatan untuk melaksanakan apa yang dituntut akan hilang dengan berlalunya waktu itu, amar itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditangguhkan pelaksanaannya. Lanjutkan membaca “Ushul Fiqh: Tuntutan Amar Mutlak Atas Kesegeraan Pelaksanaan”