Al Nafs Al Muthmainnah Menghasilkan Ketenangan Jiwa

Self-interest Homo Islamicus
Self-interest Homo Islamicus

Setelah dua artikel sebelumnya kita sudah membahas Self Interest Al Nafs Al Aininarah dan Al Nafs Al Lawwamah, maka artikel ini merupakan pelengkap dua artikel sebelumnya. Tingkatan ketiga nafs yang terdapat pada manusia adalah Al Nafs Al Muthmainnah. Bagaimanakah pengertian Al Nafs Al Muthmainnah dan siapa yang memiliki Al Nafs Al Muthmainnah? Lanjutkan membaca “Al Nafs Al Muthmainnah Menghasilkan Ketenangan Jiwa”

Ekonomi Konvensional Sebatas Tingkatan Al Nafs Al Lawwamah

Self-interest Homo Islamicus
Self-interest Homo Islamicus

Jenis nafs kedua setelah Al Nafs Al Aininarah adalah Al Nas Al Lawwamah. Bagaimanakah penjelasan jenis nafsu manusia dalam aktifitas ekonomi ini? Allah swt menggunakan nafs ini dalam sumpahnya tentang kepastian hari kiamat dan kaitannya dengan penentuan nasib jiwa seseorang. Al-Quran 75:2 menyatakan: “Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinyasendiri)”. Lanjutkan membaca “Ekonomi Konvensional Sebatas Tingkatan Al Nafs Al Lawwamah”