Tag: amanat cerita Hikayat Kalilah dan Dimnah

  • 15 Kata-kata Bijak dari Amanat Cerita Hikayat Kalilah dan Dimnah

    Hikayat Kalilah dan Dimnah adalah karangan orang pandai Hindustan, yang penuh cerita-cerita yang indah-indah kias ibaratnya. Di dalam cerita Hikayat Kalilah dan Dimnah terdapat kata-kata bijak, kata-kata mutiara, nasehat bijak, dan amanat cerita yang mengandung pesan moral. Adapun orang pandai-pandai senantiasa berusaha supaya orang banyak dapat mengambil faedah daripada pengetahuan mereka. Untuk mencapai maksud itu…

  • Sejarah dan Asal-usul Cerita Hikayat Kalilah dan Dimnah

    Hikayat adalah salah satu jenis prosa lama yang berisi cerita-cerita nasehat kepada pembaca. Saya menemukan buku ini di salah satu sudut rak perpustakaan sekolah tempat saya mengajar. Buku cetak itu ditutupi debu dan sobek pada beberapa bagian. Saya tidak menemukan bagian akhir buku cerita hikayat ini. Entah dibawa siapa. Mungkin saja ada murid yang iseng…