Oleh-oleh Saka Luar Negri, Contoh Cerpen Basa Jawa Tentang Pendidikan Keluarga

Tips Beradaptasi dengan Perbedaan di Negara Lain Untuk Mahasiswa Study Abroad
Tips Beradaptasi dengan Perbedaan di Negara Lain Untuk Mahasiswa Study Abroad

Contoh Cerpen Basa Jawa Tentang Pendidikan Keluarga – Minggu esuk iki Dito ora kaya biasane. Dito katon wira-wiri ana ngarep omah. Dito katon kwatir, kamangka biasane dina Minggu esuk ngene iki Dito dolan karo kanca-kancane numpak pit biru kasenengane, mubeng-mubeng kompleks perumahan utawa dolan ing taman kutha. Continue reading “Oleh-oleh Saka Luar Negri, Contoh Cerpen Basa Jawa Tentang Pendidikan Keluarga”

Sepatu Anyar, Kumpulan Cerpen Bahasa Jawa Tentang Persahabatan Anak

Kata-kata Mutiara Tentang Pakaian
Kata-kata Mutiara Tentang Pakaian

Kumpulan Cerpen Bahasa Jawa Tentang Persahabatan Anak – “Wadhuh piye ya, sesuk nganggo sayak apa, ya? Terus sepatune sing endi, ya?” Mimi wira-wiri ana ing ngarep lemari pakaian karo miling-miling sayak sing arep dienggo ing pesta ulang taune Ririn.

Critane, awan mau ing sekolahan, Mimi entuk undhangan pesta ulang taune Ririn sing arep dirayakake sesuk Minggu. Mimi seneng banget. Mimi pancen seneng pesta amarga ing pesta dheweke bisa mamerake sayake sing apik-apik lan larang.

Bapake Mimi pancen sugih. Mimi sing jenenge dhawa Rara Utami Suryonegoro iku anake juragan batik sing sugih. Bapake, Pak Suryonegoro, kerep tindak menyang luar negri. Mimi kerep ditukokake barang-barang sing larang saka luar negri awujud sepatu, tas, jam tangan, lan uga dolanan. Continue reading “Sepatu Anyar, Kumpulan Cerpen Bahasa Jawa Tentang Persahabatan Anak”

Ajar Nulis, Koleksi Cerpen Bahasa Jawa Tentang Pendidikan Anak

Kegiatan Belajar Matematika Anak Yatim Piatu di Sanggar Genius Yatim Mandiri Jombang
Kegiatan Belajar Menulis dan Mengerjakan Soal Matematika Anak Yatim Piatu di Sanggar Genius Yatim Mandiri Jombang

Koleksi Cerpen Bahasa Jawa Tentang Pendidikan Anak – Yoga, adhiku lagi lungguh ing kelas siji SD. Dheweke lagi mlebu sekolah rong sasi kepungkur. Yoga durung bisa nulis. Nanging dheweke angel banget yen didhawuhi ibu ajar nulis. Tugas saka gurune ing sekolahan uga ora tau dirampungake. Continue reading “Ajar Nulis, Koleksi Cerpen Bahasa Jawa Tentang Pendidikan Anak”