Ushul Fiqh: Amar Yang Berkaitan Dengan Tuntutan Terhadap Orang Lain

Bila seorang ayah menyuruh salah seorang anaknya untuk menyuruh anak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan, apakah ini berarti perintah untuk berbuat kepada pihak pertama (anaknya), dan juga tertuju kepada pihak kedua (anak yang lain) untuk melakukannya. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama. Supaya jelas, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa bentuk kemungkinannya.