Kekancan Kethek Lan Pitik

Ing jaman biyen urip ana loro kewan sing kekancan raket, yaiku kethek lan pitik. Kalorone urip ing alas ing Propinsi Sulawesi Tenggara. Kayane kekarone mau mesthi urip rukun lan warna. Nanging, iki dudu kedadeyane. Suwe banget kekancan, mula polahe kethek ora bisa ditemokake.

Ing sawijining dina kethek nggawe taktik kanggo njebak pitik.

“Hai Pitik, kancaku,” nyeluk kethek kanthi pasuryan sing manis.

“Ana apa kethek?” wangsulane pitik.

“Wayah iki awan kita mlaku-mlaku. Apa kowe gelem melu aku?” ujare kethek kanthi nada merajuk.

“Kita arep menyang endi? “pitakone pitik penasaran.

“Aku bakal nggawa sampeyan mlaku-mlaku mlebu alas. Kuwi maune biyen. Pancen papan sing apik banget ing kana. Mesthi sampeyan bakal seneng!” ujare kethek.

Pitik kepincut karo undhangane kethek. Dheweke ora nate ngerti yen kethek duwe taman dolanan sing apik banget. Tanpa curiga, dheweke ngetutake kethek mlaku-mlaku ing alas. Pitik mlaku ing mburine kethek. Suwene saya peteng, wetenge kethek wiwit rekasa njaluk dikebaki. Nalika semana kethek mbebasake kepeksa ngrusak pitik mau.

“Napa aku repot-repot golek panganan. Ing mburiku wis ana panganan sing enak banget,” batine kethek wiwit licik.

Kethek weruh pitike katon bingung mlebu alas. Ayam katon gedhe lan seger. Hmmm, mesti enak yen daging pitik mlebu weteng. Kethek mikir, yen kepengin mangan pitik, luwih becik yen tanpa wulu. Mula, dheweke pingin metik wulu pitik dhisik.

Kethek nyetel wektu sing pas kanggo nyekel pitik. Pitik lan kethek mlaku adoh lan mlebu alas. Nalika semana wis peteng, kethèk nindakake kekarepan kasebut. Dheweke langsung nyekel pitik mau.

“Kena!” ujare kethek kanthi bungah nalika nyekel pitik mau.

Ayam katon kaget ndeleng perawatane kethek mau.

“Napa sampeyan nyekel aku? Apa awake dhewe ora kekancan? ” pitakone pitik jago karo ambegan napas.

“Kita biyen kekancan. Nanging saiki aku luwe. Banjur sampeyan pengin dadi pangananku, “ujare kethek karo ngguyu.

Kethek jahat banjur methik wulune pitik.

“Ora …! Apa kowe ora metik wuluku! Lara …! ” mbengok pitik kanthi swara sedhih.

Pitik jago kasebut dikuatake kanthi sak tenane. Pitik kasebut nyoba mlayu saka kupinge kethek ala. Banjur ing kesempatan sing tepat, pitik kasebut nyekel tangane kethèk nganti kethèk ngeculake awake pitik ing genggeman. Sawise nyoba tanpa teles kanggo mlumpat mrana-mrene, pungkasane pitik bisa lolos. Pitik mau mlayu banter banget bisa metu saka alas.

Sawise suwene anggone mlayu pitik mau, dheweke tekan omahe kanca liyane. Ayam tekan omah kepiting. Kepiting weruh pitik sing ora rambut lan lemes nggawe penasaran. Dheweke uga takon.

“Ana apa ta kowe, pitik? Napa sampeyan ambegan ambegan? Napa kabeh rambutmu rontog? “Takone yuyu karo mesakake.

“Kepiting, aku cilaka dhewe karo kancaku kethek. Dheweke arep mangan aku,” wangsulane pitik karo ambegan sing isih ngos-ngosan.

“Ora sopan! Kepiye monyet bisa nindakake iki marang sampeyan,” ujare kepiting ora percaya.

Banjur pitik nyritakake kedadeyan kasebut wiwit wiwitan nganti pungkasan. Mulai saka ngundang kethèk mau menyang taman dolanan nganti kepepet karo kethek lan dheweke bakal mangan.

“Kera kita kudu mulang pelajaran!” ujare kepiting nesu sawise ngrungokake critane pitik.

Ayam lan kepiting banjur nyusun taktik kanggo mulang piwulang marang kethek. Dheweke kayane sengaja serius. Ora suwe kepiting nulungi pitik kanggo nambani wulune sing diwutahake.

Sawetara wulan mengko, wulu ing awake pitik wis pulih. Ayam bisa golek panganan kaya sadurunge. Pitik ketemu maneh karo kepiting. Kepiting ngajak pitik nemoni kethek. Wiwitane pitik ora gelem. Dheweke isih wedi karo kethek.

“Iki wektu sing tepat kanggo ngukum kanca sing pengkhianat kaya kethèk kasebut,” ujare kepiting nyoba ngyakinake pitik kasebut.

“Nanging aku isih wedi …” ujare pitik mau.

“Tenang wae. Aku bakal nulungi kowe, “jarene kepiting.

Pungkasane pitik kasebut ngetutake ide kepiting. Ing dina sing padha disepakati, kalorone teka ing panggonane kethek. Kethek katon melu lungguh ing kursi sing gampang. Pitik isih katon wedi weruh kethek mau. Dheweke ragu-ragu ngomong karo kethek kasebut. Pungkasane, yaiku kepiting sing ngomong karo kethek.

“Hai monyet, ing rong dina, aku lan pitik bakal lelayaran menyang pulau sing ngelawan. Ana akeh panganan sing enak,” ujare kepiting menyang kethek.

“Bener? Apa aku bisa berlayar karo sampeyan,” ujare kethek kanthi ngarep-arep.

“Ora apa-apa. Kita bakal ngenteni rong dina maneh ing pantai. Aja telat,” ujare kepiting.

Tekan dina sing wis disepakati. Kalorone ketemu ing pantai. Sadurunge budhal menyang pelayaran, disedhiyakake prau saka lempung. Ayam lan kepiting sengaja nyiyapake rencana dendam kasebut sadurunge. Wong telu numpak prau menyang pulau liyane.

Kapal sing ditumpaki saiki saya adoh saka pantai. Kethek sing serakah wiwit mbayangake kepenak woh sing bakal dipangan, dene pitik lan kepiting wiwit padha kodhe.

Jago kluruk, “Kukuruyuk ….! Aku nggawe bolongan … tenan …. tenan ….!”

Kepiting mau mangsuli, “Enteni nganti jero banget.”

Saben Kepiting rampung ngomong ngono, pitik peck ing prau. Dheweke banjur mbaleni maneh game kasebut. Kethek ora ngerti apa sejatine pitik lan kepiting mau. Sithik mbaka sethithik prau kasebut bolongan. Banyu segara wiwit nempuh prau.

Mboko sithik prau sing lagi bocor. Kethek wiwit gupuh nanging dheweke ora bisa nindakake apa-apa. Kapal kasebut mudhun luwih jero. Kepiting lan pitik sing siyaga ninggalake kethek. Wong telu mau nyoba nylametake awake dhewe kanthi cara dhewe-dhewe. Kepiting nyilem menyang dhasar segara, dene pitik gampang mabur ing dharatan.

Kethek katon wedi dhewe ing prau. Pokoke, kethek paling wedi karo banyu, utamane banyu segara. Dheweke nyoba kesusu njaluk pitulung, nanging sapa sing bisa nulungi dheweke amarga dheweke dhewe ing tengah samodra. Kethek uga ora bisa nglangi, mula kethek licik tilar donya ing tengah segara sing jero. Yaiku pungkasan crita dongeng kethek lan pitik.

Amanat dongeng kethèk lan pitik iki yaiku tumindak ala bakal oleh pituwas sing nglarani. Yen duwe kanca, mula aja nganti ngiyanati kanca. Kajaba iku, rasa senenge kera kasebut mateni kepinterane saengga dheweke bakal cilaka amarga tumindake dhewe.


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *