Kuwasa Sing Cilik

Ing jaman biyen ana bojo lan bojo sing urip ing desa cilik ing wilayah Jambi. Sanajan urip mlarat, dheweke isih tetep harmoni lan seneng nindakake kegiyatan saben dinane. Nanging rasa senenge ora lengkap amarga ora duwe anak. Sanajan ngono, dheweke ora putus asa, meh saben dinane bojo lan bojone ndonga marang Gusti Allah njaluk putra.

“Ya, Gusti! Wenehi anak, sanajan ukurane kaya driji cilik!” Yaiku pandonga sing mesthi diucapake. Pandongane dijawab.

Ora let suwe, garwane dadi meteng. Bojone seneng banget. Ora suwe dheweke bakal goyangake bocah kasebut. Dheweke mbayangake kepiye senenge dolanan karo anake. Sawetara wulan mengko, garwane nglairake. Dheweke kaget banget, nalika ndeleng yen bayine lair mung amba kaya driji cilik.

Bungah sing wiwitane sumunar ing praupane bojo lan bojone dadi sedih. Dheweke getun kenapa dungane mung pengin bocah gedhe driji sithik. Nanging, seneng utawa ora, dheweke kudu nampa driji cilik kanthi anggun. Yaiku kanugrahane Gusti Allah. Amarga ukurane driji sithik, bojo banjur ngarani anake lanang iku driji cilik.

Driji cilik duwe kabiasaan aneh dibandhingake karo bocah liya sing umure. Sanajan awak cilik banget, driji cilik bisa ngentekake panganan akeh. Wong tuwané asring kangelan nyukupi kabutuhan driji cilik. Dheweke miskin lan malah angel mangan panganan saben dinane. Banjur ditambahake rasa rakus marang bocah cilik, kesabarane ilang.

Gagal Nyingkirake Si Bocah Sawise musyawarah kanthi rahasia, bojo lan garwa mutusake kanggo mbuwang driji cilik saka urip. Nganti sawijining dina, bapak njupuk driji cilik menyang alas kanggo golek kayu. Tekan tengah alas, bapak mau langsung ngethok wit gedhe sing ditujokake anake. Bapak kasebut ngarep-arep yen bobote wit sing abot bisa mateni driji cilik saengga masalah gedhe sajrone urip bisa dirampungake.

Sawetara wektu mengko, wit gedhe mau ambruk ing awake driji cilik. Bapak mau mesem seneng ndeleng wit cilik sing remuk karo wit gedhe. Sawise yakin lan yakin manawa putrane wis seda, bapakne langsung bali menyang omahe.

Krungu critane bojone, bojone lega. Saiki wis ora ana maneh vendor panganan sing mbuwang jatah sega. Sayange, dheweke lali yen tumindak mateni dianggep dosa. Nalika bojo lan garwane lagi ngrayakake mateni driji cilik, ana telpon saka njaba.

“Bapak …! Ngendi aku kudu nyelehake batang wit iki? ” Kayane swarane driji cilik sing nggoleki bapake.

Bojo lan bojone kaget nalika krungu iki. “Apa dudu driji cilik kuwi. Ayo, ayo ndang ndeleng!” ujare bojone penasaran.

Dheweke kaget banget nalika ndeleng driji cilik nggawa pundhak wit gedhe ing pundake. Sawise nyelehake kayu ing mburi omah, driji cilik mau langsung golek panganan ing omahe. Amarga krasa luwe, dheweke ngrampungake sega kranjang kabeh.

Nalika semana, bapak lan ibune lagi wae lungguh ana ing ngarepe bocah sing lagi mangan. Dheweke ora ngerti apa sing kudu ditindakake kanggo nyingkirake driji cilik ing salawas-lawase. Driji cilik nggunakake kekuwatan Wektu tetep mlaku. Bojo lan bojone ora bosen nyoba mbuwang driji cilik.

Sanajan wis diilangi kaping pirang-pirang, driji cilik terus bali maneh. Dheweke duwe akal supaya bisa ngilangi driji cilik. Nalika ndeleng driji cilik sing mangan kanthi semangat lan katon ora nate ngerti maksud ala saka wong tuwane, dheweke pungkasane sadar.

Driji cilik iku daging lan getihe, kudu dirawat kanthi bener. Apa dheweke ora ndedonga marang Gusti Allah supaya dikaruniai putra, sanajan ukurane kaya driji cilik. Wiwit kuwi, dheweke nampa driji cilik kanthi tulus.

Kekuwatan driji cilik iku gedhe banget lan ternyata migunani banget. Kanthi kekuwatan sing gedhe, driji cilik bisa nindakake tugas sing angel. Akeh tangga teparo sing butuh pitulung. Dheweke entuk hadiah sing pantes.

Pungkasane, uripe saya apik amarga kekuwatan driji cilik. Dheweke wis ora kekurangan maneh, si pinkie wis bisa dhewe, malah bisa nulungi wong tuwa. Pasangan bojo uga urip seneng nganggo driji cilik.

Amanat dongeng driji cilik iki yaiku saben wong tuwa kudu nampa kahanan apa wae sing dadi anak. Saben bocah duwe kekuwatan lan kekurangane dhewe-dhewe, mula ora prelu dibandhingake bocah siji lan sijine. Muga-muga critane Si Kelingking saka Jambi bisa menehi inspirasi supaya sampeyan luwih wicaksana nalika mulang anak ing omah.


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *